Gezonde school

De  Sebastianusschool heeft het vignet ‘Gezonde School’. Dit vignet is een erkenning dat we de gezondheid van onze leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. Hiervoor werken wij structureel aan de volgende drie punten:

De sociale gezondheid:

omgaan met een ander: Hoe communiceer je, welke positie neem je in een groep in, hoe ga je in interactie met een ander? Wij besteden hier onder andere veel aandacht aan door te werken met de methode ‘De Vreedzame school’.

De fysieke gezondheid:

voor jezelf zorgen. Bewegen vinden wij een belangrijk onderdeel binnen ons lesprogramma. Het vergroot de conditie en gezondheid van de leerling en het verbetert teamopbouw, samenwerking, sportiviteit en eerlijk spel en zorgt voor energie. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan voeding, onder andere door het stimuleren van gezonde traktaties. Wij hebben drie fruitdagen in de week en bieden de kinderen iedere dag water aan.

De mentale gezondheid:

zelfbewustzijn. Het goed in je vel te zitten is een belangrijke voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Maar dat gaat lang niet altijd vanzelf. Het pedagogisch klimaat op de Sebastianusschool is er op gericht om de kinderen veel persoonlijke aandacht te geven. Leerkrachten houden regelmatig gesprekken met individuele kinderen en groepsgesprekken over het welzijn en de ontwikkeling (groei) van de kinderen.