Leren op niveau

Ieder kind is uniek en heeft eigen leerbehoeften. Kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken krijgen daarvoor extra instructies en oefenmateriaal.

Meer- of hoogbegaafd:

Maar er is ook een groep kinderen die meer- of hoogbegaafd is. Ook voor deze kinderen vinden wij het belangrijk om aan hun behoeften te kunnen voldoen.

Lees verder..

De leerdoelen liggen voor hen veelal op andere gebieden dan die van de reguliere lesstof. De uitdaging begint pas als, met creatieve open opdrachten, hun hogere orde denkniveaus aangesproken worden (analyseren, evalueren en creëren). Het is van belang dat zij ‘leren-leren’. Deze leerlingen moeten zich oefenen in  leer- en werkstrategieën, waarbij het samenwerken, leren plannen en het oefenen van doorzettingsvermogen belangrijke doelstellingen zijn.

Pittige torens

Wij doen dit op school voor de groepen 3 tot en met 8 met behulp van de zogenaamde ‘pittige torens’.

Lees verder..

De pittige toren is een methode waarmee de kinderen projectmatig werken in kleine groepjes van twee tot drie  leerlingen. Ze kiezen met het groepje een project uit en gaan hier dan zelfstandig mee aan de slag. Ze doorlopen de stappen die de pittige torens aanbieden waardoor zij met andere vaardigheden bezig zijn dan in het reguliere werk. Denk hierbij aan projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, leren van fouten maken en analyseren. De leerkracht heeft bij deze projecten een coachende rol en daagt de kinderen uit om zelf oplossingen te zoeken. In groepen 1 en 2 bieden wij ook extra uitdaging aan in de vorm van smartgames. Deze spelletjes dagen de kinderen uit om andere vaardigheden te ontwikkelen, zoals het analyseren en het denken in oplossingen. Deze smartgames beginnen op een kleuterniveau maar gaan door tot het niveau dat het voor volwassenen ook lastig wordt om de problemen op te lossen.