Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Sebastianusschool maakt gebruik van dit programma. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

Lees verder...
  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  • constructief conflicten op te lossen
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.

 De Vreedzame School werkt!

Lees verder...

De Vreedzame School is een succes. Niet alleen omdat het programma inmiddels op meer dan 550 basisscholen is ingevoerd, maar ook omdat het werkt. Recent onderzoek laat zien dat leerkrachten en directies van deelnemende scholen een significant verschil waarnemen in het schoolklimaat en het gedrag van leerlingen voor en na de invoering van De Vreedzame School.