Lezen in groep 3

Dec 6, 2017 | Groep 3-4

Groep 3 is al goed op weg met lezen. Zij kunnen nu al in tweetallen rijtjes woordjes lezen en dat is het allerleukst als het een spelletje is. Hier gooien de kinderen met de dobbelsteen en dan lezen ze het bijbehorende rijtje woordjes op terwijl de ander controleert of het rijtje goed gelezen is.