Uniek

Ieder kind dat bij ons op school zit is uniek en mag gezien worden op zijn of haar eigen wijze. Daarom passen we de organisatie van ons onderwijs zo aan dat we, zoveel als mogelijk is, tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. Dit doen we door veel in gesprek te gaan met ouders, maar vooral ook met de kinderen zelf.

 

 

 

Gezond

Gezond is een kernwaarde van onze school,  omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen opgroeien tot gezonde volwassenen. Hierbij zien wij een samenhang tussen de fysieke, mentale en sociale gezondheid. Fit zijn is net zo belangrijk als lekker in je vel zitten en goed kunnen omgaan met elkaar. Deze waarden zorgen er samen voor dat je kunt groeien.

 

 

Verbonden

Het samen zijn, de verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten is een belangrijke waarde voor ons. Samen met de kinderen zorgen leerkrachten voor een veilige sfeer waarbinnen overlegd kan worden over het ontwikkelproces. We zijn trots op de stappen die kinderen zetten en vieren de successen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de verbondenheid met de leerstof. Wanneer de leerstof aansluit bij de behoeften en interesses van de kinderen, zullen zij sneller tot groei en ontwikkeling komen.

 

 

Groei

Kinderen gaan naar school om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk dat kinderen zelf betrokken zijn bij deze ontwikkeling. Een hoge betrokkenheid zorgt voor betere leerprestaties, maar vooral voor meer leerplezier. Dit wordt bereikt door gesprekken met de kinderen te voeren over de ontwikkeling die ze doormaken, over hun  leerbehoeften en over de doelen die ze willen bereiken.

 

 

Nieuwsgierig

Kinderen hebben zelf de behoefte om te leren. Ze willen de wereld om zich heen ontdekken; deze onderzoekende houding stimuleren wij bij kinderen. Kinderen gaan zelf met onderzoeksvragen aan de slag binnen een bepaald thema, waarbij ook het samenwerkend leren wordt gestimuleerd. Kinderen leren zelf antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen, waarbij digitale hulpmiddelen (Ipads & chromebooks) worden ingezet om daarmee ook de  digitale vaardigheden te ontwikkelen