Opvang

Buitenschoolse opvang

Voor ouders die werken en/of een opleiding volgen, kan buitenschoolse opvang (BSO) een uitkomst zijn. Kinderopvangorganisatie TintelTuin biedt, onder de naam BSO De Grote Grutto, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 18.30 uur buitenschoolse opvang aan in hetzelfde gebouw als waar de Sebastianusschool gevestigd is. Hier is het ook mogelijk om opvang tijdens vakanties af te nemen.

Kijk voor meer informatie op www.tinteltuin.nl

Tussenschoolse opvang

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 hebben de mogelijkheid om op school over te blijven. De kinderen lunchen onder het toezicht van overblijfouders. Na het eten gaan de kinderen buiten spelen, eveneens onder het toeziend oog van de hulpouders. De kosten van de tussenschoolse opvang bedragen € 1,75 per kind per dag.