“We werken met een enthousiast team dat zich voor de volle 100% inzet”

Tot 2002 was Batje van den Brink voornamelijk werkzaam in de gezondheidszorg. Batje: “Hierna ben  ik als leerkracht aan de slag gegaan op basisschool De Vlieger in Purmerend. Daar heb ik tien jaar gewerkt en lesgegeven aan de groep 7 en 8. In 2012 heb ik de overstap gemaakt naar basisschool De Ploegschaar (tevens in Purmerend), waar ik ook met veel plezier leerkracht was voor groep 7 en 8. Na het volgen van de schoolleidersopleiding ben ik in 2015 gestart als directeur op basisschool De Hoeksteen in Landsmeer. In augustus 2016 mocht ik, naast mijn werkzaamheden op De Hoeksteen, starten als directeur op de st. Sebastianusschool in Ilpendam.”

“Ik vind het een mooie uitdaging om leiding te geven aan een school met een enthousiast team, dat zich voor 100 % inzet om kinderen die hier als vierjarige verwachtingsvol en ieder met eigen talenten de school binnenkomen, te begeleiden om vaardigheden en kennis te ontwikkelen, zodat ze uitgroeien tot betrokken en zelfstandige jongeren. Een mond vol, maar een opdracht die meer dan de moeite waard is en waar ook ik steeds weer enthousiast van word.”

“De St Sebastianusschool is een unieke en fijne plek voor kinderen om te groeien, omdat er veel ruimte is voor individuele aandacht. In de kleine groepen is er gelegenheid voor de kinderen om ieder op hun eigen wijze tot hun recht te komen en te kunnen leren. Er staat een team met een hart  voor onderwijs en een team dat blijvend in ontwikkeling is om ieder kind te bieden wat het nodig heeft. De betrokkenheid van (groot)ouders is groot en iedereen zet zich in om de school tot een plek te maken waar leerlingen op een plezierige manier samen kunnen spelen en werken.”

Batje geeft aan heel blij te worden van haar werk voor de school, zo vertelt ze: “Als ik de kinderen met plezier de school binnen zie komen en de leerkrachten bezig zie om het beste uit de kinderen te halen geeft me dat veel voldoening. Vaak krijg ik ook van ouders te horen dat ze zo blij zijn met de keuze voor St Sebastianusschool, omdat hun kinderen zich hier veilig en gezien voelen en in die sfeer optimaal kunnen ontwikkelen. Dat is toch fantastisch?!”

Batje van den Brink

Batje van den Brink

Directeur

Maandagochtend, woensdagmiddag

en donderdag.

Netty Lucas-Varkevisser

Netty Lucas-Varkevisser

Leerkracht groep 1/2

Donderdag en vrijdag  

“Ik zie de kinderen groeien en ontwikkelen”

Netty Lucas-Varkevisser geeft al ruim twintig jaar les op de Sebastianusschool en kent de school dan ook van binnen en buiten. Ze heeft voor alle groepen gestaan, maar het allerleukste vindt ze toch les geven aan de lagere groepen.  Netty: “Ik sta nu één dag voor groep 1 en 2 en één dag voor groep 3 en 4. Deze combinatie vind ik heel boeiend. Het is leuk om de kinderen van de oude groep 1 en 2 verder te zien ontwikkelen in de groepen erna.”

Werken met kinderen vindt Netty heel leuk, zo vertelt ze: “Het zijn allemaal unieke persoontjes waarbij je een periode van hun leven mag meemaken. Je ziet ze groeien en ontwikkelen. En als leerkracht mag je ze begeleiden en lesgeven. Daarnaast is het een heel afwisselend vak. Je maakt met elkaar zoveel grappige en bijzondere momenten mee.”

“We zijn een kleine school met oog voor het individuele kind. Het is een veilige omgeving waar kinderen goed kunnen leren. De kinderen krijgen naast de gewone vakken ook veel extra’s mee. Bijvoorbeeld door de thema’s waar we aan werken waarin naast veel wereldoriëntatie de kinderen ook hun creativiteit kwijt kunnen. Maar ook door de extra’s als de gezonde school en bijvoorbeeld de schooltuinen. We maken met elkaar een gezellige, veilige en uitdagende omgeving waarbinnen een kind op zijn eigen, unieke manier goed kan ontwikkelen.”

“Ik ga bijna altijd blij naar huis en geniet van de bijzondere momenten op school. Dat kunnen grote maar ook kleine momenten zijn. Een gezellige dag waarin lekker is gewerkt, een kind dat iets geleerd heeft wat eerst nog moeilijk was, een grappige situatie. Er zijn zoveel van dat soort momenten die mij blij maken.”

“De onbevangenheid en leergierigheid van kleuters vind ik geweldig”

Mandy Jonker kreeg in 2011 de kans om stage te lopen op de st. Sebastianusschool. Sindsdien is ze hier altijd gebleven en geeft ze met veel enthousiasme les aan groep 1 en 2.  Mandy: “Op de IPABO had ik al de keuze gemaakt voor de onderbouw. De onbevangenheid en leergierigheid van kleuters vind ik geweldig!”

Om de kleuters spelenderwijs onderwijs te bieden werkt de school met verschillende hoeken in de klas. Mandy vertelt hierover: “Wij werken met thema’s. Hierbij dagen wij de kinderen uit om zelf op onderzoek te gaan naar antwoorden op vragen die zij stellen. Bij elk nieuw thema verzin ik, naast de lessen die we in de grote en kleine kring doen,  nieuwe hoeken. In de winter wordt de zandtafel bijvoorbeeld omgetoverd tot sneeuwtafel. In de verschillende hoeken zorgen wij er dan voor dat de vaardigheden die de kinderen nodig hebben aan bod komen. Je kan zien dat een kind veel meer leert over het onderwerp omdat ze ook veel meer gemotiveerd zijn: dit is wat zij zelf graag willen leren. En wij mogen ze daar als leerkracht in begeleiden. De kinderen zijn dan ook echt trots op wat ze ontdekken en leren.”

“Het werken voor de klas is zo leuk omdat je kinderen ziet groeien op hun eigen niveau. Ze leren iedere dag weer een beetje meer. Kinderen zijn dan echt trots dat iets gelukt is of dat ze iets begrepen hebben Ik vind het heel speciaal dat ik als leerkracht daar een bijdrage aan kan leveren. Samen met ouders en collega’s zetten we kleine stappen om de kinderen zich te laten vormen tot unieke volwassenen met een eigen mening.”

Volgens Mandy maakt de sfeer de Sebastianusschool zo uniek. “De sfeer binnen de school is voor mij een hele fijne. Doordat we regelmatig groepsdoorbroken werken, kennen de kinderen elkaar. Van groep 1 tot en met groep 8 gaan de kinderen op een sociale manier met elkaar om. Groep 1 leert van de kinderen van groep 8 maar ook groep 8 kan leren van de onbevangenheid van de jongere kinderen. Niet alleen de kinderen, maar ook de collega’s maken gebruik van elkaars kwaliteiten.”

Tot slot vertelt Mandy over de ontwikkelingen op school: “Naast mijn werk als leerkracht, werk ik nog als ICT’er. Wij zijn bezig om het werken met IPads en Chromebooks steeds intensiever in te zetten. Deze devices zullen in de toekomst steeds meer een hulpmiddel worden voor de kinderen om het onderzoekend leren uit te breiden.”

Mandy Jonker

Mandy Jonker

Leerkracht groep 1/2 en groep 5/6

Maandag-woensdag: groep 1/2

Donderdag en vrijdag: groep 5/6

Karin Schuffelen

Karin Schuffelen

Leerkracht groep 3/4

Donderdag-vrijdag: Groep 3/4

“Samen maak je een school!”

Karin Schuffelen heeft jarenlange ervaring op verschillende basisscholen in Amsterdam, Landsmeer en Purmerend. In 2015 werd op de Sebastianusschool een nieuw team neergezet met een nieuwe directeur. Karin werd ook onderdeel van dit team, en samen bouwen zij met succes aan een mooie school.

Karin vertelt: “We hebben met elkaar een nieuwe visie neergezet die steeds zichtbaarder wordt in de school. Voor veel ouders en kinderen waren al die nieuwe gezichten en nieuwe visie even wennen, maar al snel hadden wij het vertrouwen van iedereen gewonnen. Hierdoor konden en kunnen wij ook heel fijn samenwerken met de ouders en kinderen. Want tenslotte: Samen maak je een school!”

Als leerkracht van groep 3 en 4 voelt Karin zich als een vis in het water. Karin: “Ik heb in alle groepen les gegeven, maar mijn voorkeur gaat toch echt uit naar de onderbouw. Groep 3 vind ik heel erg leuk omdat de kinderen dan nog zo ontzettend gretig zijn om te leren lezen, rekenen en schrijven. Bij groep 4 zie je dat de leerlingen alles wat zij in groep 3 geleerd hebben toepassen. Ook worden zij hier steeds zelfstandiger. Het is zo mooi om te zien hoe de kinderen steeds een stapje verder gaan in hun ontwikkeling door een rijke omgeving voor ze te creëren.”

De kleine groepen en het kleine team maken de Sebastianusschool al direct bijzonder. Iedereen kent elkaar. Karin: “Maar ook de open manier waarop de leerkrachten met elkaar omgaan en van elkaar leren is heel erg leuk en bijzonder. Dit geldt zeker ook voor de kinderen, zij helpen elkaar en leren van elkaar. Iedereen mag zijn wie hij is, met al zijn kwaliteiten en bijzonderheden. Dat zorgt ervoor dat er voor een kind veel ruimte is om zich te ontwikkelen, en hierdoor halen wij het beste uit ieder kind.”

“Alle kinderen worden gezien en gehoord.”

Tijdens haar studie koos Sanne ervoor om zich te specialiseren in ‘het oudere kind.’ Sanne: “Tot grote blijdschap kon ik direct na mijn studie terecht op de Sebastianusschool om les te geven aan de groepen 5 en 6, precies wat ik wilde!”

Sanne vertelt waarom de Sebastianusschool haar zo aanspreekt: “Doordat de school kleinere klassen heeft worden alle kinderen gezien en gehoord. Er is hierdoor veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van de kinderen op alle gebieden. Bovendien staat er niet één, maar een heel team leerkrachten achter ze.”

Eigenlijk zijn het de kinderen die voor Sanne het lesgeven zo leuk maken: “De kinderen geven mij ontzettend veel energie. Het werk is dynamisch, uitdagend en vaak is het gewoon erg gezellig in de klas. Als leerkracht maak je continu contact met kinderen. Dit vind ik zo mooi omdat dit contact vaak nog heel puur is.”

“Ik vind het erg belangrijk dat kinderen weten waarvoor ze aan het werk zijn. ‘Wat is het doel van een les of een opdracht?’ ‘Waarom is het belangrijk om dit te leren?’ Maar ook: ‘Wil ik dit leren?’ ‘Heb ik dit nodig of kan ik dit al?’ Ik denk dat als je kinderen steeds meer eigenaar maakt van hun eigen leerproces, ze ook steeds meer echt zullen leren in plaats van consumeren.

Daarnaast leg ik de aandacht niet alleen bij de cognitieve vakken (taal, rekenen, spelling). Ik geef ook veel aandacht aan sociale en persoonlijke vorming. Ook daarin moeten kinderen zich ontwikkelen en hebben zij begeleiding nodig.”

Sanne Postema

Sanne Postema

Leerkracht groep 7/8

Maandag-vrijdag: groep 7/8 

“De kinderen maken mijn werk leuk!”

Simone Keijzer studeerde in 1999 af aan de IPABO in Amsterdam, en heeft daarna op diverse scholen in Purmerend gewerkt. Simone vertelt hierover: “Mijn eerste school was een OGO-school (ontwikkelingsgericht onderwijs), daarna kwam ik, kort, op een zeer traditionele school terecht en vervolgens op een school van de stichting CPOW die vanuit de principes van het E.G.O. (ervaringsgericht onderwijs) werkt. Nadat ik tien jaar op dezelfde school werkte vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging. Toen bleek er bij dezelfde stichting een vacature te zijn, namelijk op de Sebastianusschool!”

Hoeveel plezier Simone ook had in het lesgeven van andere groepen, het lesgeven aan groepen 7 en 8 vindt ze toch het allerleukste. Simone: “Voor de kinderen zijn het de laatste twee jaren op de basisschool. Hierbij zijn ze zich al echt aan het voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Wij voeren veel gesprekken met ouders en leerlingen. Het gaat dan echt al over hun toekomst en de bewustwording hiervan. Dat maakt het zo leuk.”

Maar wat het werk het allerleukste maakt zijn de kinderen zelf, aldus Simone: “Ze kunnen zo betrokken zijn bij activiteiten die wij bedenken of zelf met zulke goed plannen komen. Ze kunnen heerlijk nieuwsgierig zijn. Soms denk ik weleens tijdens een ‘vrijere’ activiteit, ‘wat praten ze hard, kan dat niet iets zachter,’ maar als ik dan goed observeer, zie ik dat de betrokkenheid zo hoog is dat overleggen of discussiëren op dat moment niet zachter kan. Het is dan zonde om als leerkracht in te breken. Kortom gewoon genieten dan maar!”

“Doordat de Sebastianusschool een kleine school is, voel je je snel thuis. Dit heeft mede te maken met de verbondenheid die groot is tussen leerkrachten, directie, ouders en kinderen. Daarnaast geven wij, door te werken met de methode Vreedzame School, mee aan de kinderen hoe wij met elkaar omgaan. Niet alleen tijdens een les uit de methode, maar ook in het dagelijks leven.”

Simone Keijzer

Simone Keijzer

Leerkracht groep 5/6

Maandag-woensdag: groep 5/6

Bernadette Dijkman

Intern Begeleider

dinsdag: Interbegeleider

“Mijn rol ‘achter de schermen’ vind ik geweldig! “

Als intern begeleider coacht en begeleidt Bernadette sinds het schooljaar 2017-2018 de leerkrachten van de Sebastianusschool. Bernadette legt uit: “Samen verkennen we hoe het met de groep en met de leerlingen in de groep gaat. We stellen vast wat ze nodig hebben en zoeken naar de mogelijkheden en kansen om dit voor elkaar te krijgen. Het mooiste resultaat zijn kinderen die lekker in hun vel zitten, met plezier naar school gaan en zich steeds weer ontwikkelen. Dat ik daar ‘achter de schermen’ een rol in mag spelen vind ik geweldig!”

Over de vraag wat de school zo uniek maakt hoeft Bernadette niet lang na te denken: “De kracht van onze school zit hem in de persoonlijke benadering, de ontzettend fijne en veilige sfeer en de bevlogen leerkrachten die er werken. We hebben mooi kernwaarden aan onze school verbonden en die vormen een uitgangspunt voor alles wat we doen op school.”

Tot slot wil Bernadette nog één ding kwijt: “Een prettigere en veiligere omgeving dan de Sebastianusschool om uw kind op te laten groeien vindt u niet!”

“Ieder kind en iedere belevenis is uniek”

Anja Walter-Spil is geen onbekende van de Sebastianusschool. Zij heeft vroeger namelijk zelf ook op deze school gezeten. Anja: “Dit maakt het extra leuk dat ik nu de kinderen uit groep 3 t/m 8 gymles mag geven.”

Inmiddels werkt Anja al zo’n 13 jaar als gymdocent op school. Anja over haar werk: “Ik werk met groep 3 t/m 8 volgens de methode Bewegingslessen Basisonderwijs. Voor mij is het belangrijk dat de kinderen plezier hebben in bewegen. Uiteraard stel ik daar wel eisen en doelen bij, dat doet iedere leerkracht. Maar ieder kind doet dat op zijn of haar eigen niveau. Doordat ik bijna alle groepen les geef, zie ik ook de ontwikkeling in de motoriek van elk kind. Dat vind ik heel leuk!”

Doordat de klassen klein zijn, krijgen de kinderen de aandacht die ze verdienen. Zo zorgt de school ervoor dat ieder kind uniek mag zijn. Anja: “Ieder kind is uniek. Iedere belevenis is uniek. Hier probeer ik zoveel mogelijk uit te halen. Omdat wij kleinschalig werken, hebben we nauw contact met de leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. Dit zorgt voor een hechte band en daarom is deze school zo speciaal.”

Op de vraag wanneer Anja blij naar huis gaat reageert ze enthousiast: “Als kinderen plezier hebben gehad in de gymles, heerlijk die rode hoofdjes. Je kunt dan zien dat de kinderen hard gewerkt hebben om de lesdoelen te halen. En wat ook leuk is: dat kinderen door met elkaar bezig te zijn en elkaar veel te helpen zien dat het daardoor ook beter gaat.”

Anja Walter

Anja Walter

Gymdocent

Maandagmidddag en vrijdagochtend