Wie zijn wij?

De Sebastianusschool is gevestigd in Ilpendam. De school staat bekend als een kleine, gezellige dorpsschool. Wij delen het gebouw ‘De Grote Grutto’ met een openbare school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en naschoolse opvang. Erg handig, alles onder één dak!

Kleinschalig

De relatief kleine klassen worden als heel prettig ervaren.

Lees hier verder...

Hierdoor krijgt ieder kind veel aandacht en aangeboden wat hij of zij nodig heeft. Ook maakt dit het mogelijk om regelmatig school-brede creatieve projecten op te zetten waar bij alle kinderen elkaar helpen en van elkaar leren.

Identiteit

De Sebastianusschool is een katholieke basisschool waar alle kinderen welkom zijn

Lees hier verder...

Wij zijn  een  school  waar iedereen gelijk is en gewaardeerd wordt en waar leerlingen in een veilige omgeving hun talenten kunnen ontplooien. Wij leren de kinderen respect te hebben voor elkaar, dus ook voor elkaars geloofsovertuiging en staan open voor leerlingen en ouders die de christelijke identiteit onderschrijven of deze vanuit een andere traditie of overtuiging respecteren.

Chromebooks en Ipads

Op school werken wij met behulp van Chromebooks en Ipads.

Lees hier verder...
De kinderen gaan bijvoorbeeld op Chromebooks zelf op zoek naar antwoorden op vragen die zij stellen bij elk thema. Deze verwerken zij in een presentatie die zij op verschillende wijzen kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan PowerPoint, een werkstuk maar ook aan een digitale poster.  Ook Ipads gaan intensiever gebruikt worden voor  rekenen, taal en spelling. Op dit moment worden de Ipads gebruikt om op hun eigen niveau extra te oefenen voor deze vakken. Daarnaast kunnen de kinderen ook gezamenlijk activiteiten doen op de chromebooks en Ipads. Ze staan dan in contact met elkaar en het digibord van de leerkracht en kunnen dan quizen spelen, een woordweb maken, maar ook een tafelrace tegen elkaar spelen. Deze manier biedt dus extra oefening, maar ook kansen om met de hele groep tegelijk aan een product te werken.

Extra’s

Op maandag krijgen de groepen 3 en 4 zwemles. De kinderen in groep 6 en 7 krijgen een eigen schooltuintje.

Lees hier verder...

Op maandagmiddag gaan groep 3 en 4 schoolzwemmen. Tussen de middag blijven zij dan over op school en vertrekken een half uur voor aanvang van schooltijd naar het zwembad. Op die manier wordt er geen kostbare tijd verloren. Ieder kind in groep 6 en 7 krijgt een eigen schooltuin. Groep 6 start de laatste twee maanden van een schooljaar met een tuintje. Zij starten dan met het planten van allerlei groenten en fruit. Na de zomervakantie zitten zij in groep 7 en zijn zij de eerste twee maanden van het schooljaar vooral bezig met het oogsten. Bent u benieuwd wat de school nog meer uniek maakt? Klik hier.