Ouders

We waren aangenaam verrast door de bijzondere sfeer, de vrijheid en de creativiteit

Boelie Vis en Tamara Doves kwamen tien jaar geleden in Ilpendam wonen. Vijf jaar later kregen zij zoon Boris, die nu in groep 1 van de Sebastianusschool zit. “De keuze voor deze school was niet een vanzelfsprekende, maar is desalniettemin wel een hele goede gebleken”, aldus Tamara.

“In eerste instantie gingen we ervanuit dat Boris naar de openbare basisschool zou gaan. Dit omdat we zelf niet religieus zijn en ook geen religieuze opvoeding hebben gehad. Daarnaast gingen alle vrienden van Boris daarnaartoe. Toch wilden we ook graag op gesprek bij de Sebastianusschool zodat we een eerlijke vergelijking konden maken. Tot onze eigen verbazing waren we er heel snel uit: Boris gaat wel naar de Sebastianusschool! We waren aangenaam verrast door de bijzondere sfeer, de vrijheid en de creativiteit.”

Huppelend naar school

“We hebben nog geen seconde spijt gehad van onze beslissing. Boris gaat letterlijk huppelend naar school en komt ook huppelend weer thuis. Deze school past bij hem en hij voelt zich er veilig en gezien. Normaal gesproken sliep hij altijd tot minstens 8.30 uur uit, maar sinds hij naar school gaat wordt hij op tijd wakker en wil hij zelfs een wekker omdat hij zo graag op tijd wil zijn. Boris moet altijd even de kat uit de boom kijken voor hij ergens gewend is maar hij heeft, veel eerder dan we hadden verwacht, zijn draai gevonden. Met dank aan zijn juffen die hem met veel humor en geduld hebben begeleid bij het wennen.”

Bijzondere sfeer

Tamara vindt de sfeer moeilijk om in woorden te vangen maar de leerlingen krijgen heel veel vrijheid en verantwoordelijkheid om op hun eigen manier te leren, zo vertelt ze: “Ze krijgen alle kans om dingen uit te proberen en te ervaren en de kinderen helpen elkaar graag.  Er is een prettig soort losheid in de manier waarop de leerkrachten met de leerlingen omgaan. Het is duidelijk wie de baas is maar de leerkrachten maken de leerlingen ook zelf verantwoordelijk voor de sfeer op school.

Echt heel bijzonder en ontroerend vind ik de manier waarop de oudere en de jongere  kinderen met elkaar samenwerken aan projecten. Ook dit draagt bij aan de sfeer en geeft de kinderen sterk het gevoel dat ze verantwoordelijk zijn voor elkaar.”

Projecten

In de korte tijd dat Boris op school zit heeft hij al aan verschillende projecten meegewerkt, aldus Tamara: “Tijdens zijn wendagen viel Boris met zijn neus in de boter: er was een dino in de klas geweest en die had een ei gelegd! Wekenlang werd er onderzoek gedaan naar de herkomst van het beestje: was het bijvoorbeeld een planten- of een vleeseter? Boris vond het geweldig en vroeg zich af waar de dino sliep en of hij wel eens stiekem ging gymmen als de school dicht was.

Daarna was het project Nederland aan de beurt, met speciale aandacht voor Friesland in zijn klas. Boris zingt thuis de hele dag ‘ hoofd, schouders, knie- en teen’ in het Fries, heeft Friese dumpkes gebakken, wil niet langer op voetbal maar op fierljeppen en we hebben hem moeten beloven dat we in het weekend met hem naar de Afsluitdijk gaan.”

Identiteit

De Sebastianusschool is een katholieke school, maar ouders en kinderen zijn er grotendeels vrij in hoe dit ingevuld wordt, zo vertelt Tamara: “Natuurlijk wordt er aandacht besteed aan de katholieke feestdagen en voor wie daar behoefte aan heeft is er de mogelijkheid om deel te nemen aan speciale vieringen in de kerk. Zelf ervaar ik aanwezigheid tijdens die vieringen niet als een plicht. Afgelopen weekend liep Boris met zijn Palmpasenstok door het huis vrolijk Sint Maarten liedjes te zingen dus ik denk dat er nog wel wat werk te verzetten is :-)”

Je weet niet wat je mist

“Als ik een slogan zou moeten verzinnen voor de Sebastianusschool zou het zoiets zijn als : “Je weet niet wat je mist.” Er gebeuren zoveel bijzondere dingen en de sfeer is zo goed dat het echt jammer is dat de school zo bescheiden is. De relatief kleine klassen en de vooruitstrevende manier van lesgeven en met elkaar omgaan zijn echt bijzonder. Ik zou iedereen die twijfelt willen aanraden om eens langs te komen en te ervaren wat ik bedoel.”

Boelie Vis en Tamara Doves

ouders van Boris (groep 1)

De leerkrachten kunnen de leerlingen geven wat ze nodig hebben

Chris Oudhuis en Natascha Dekker hebben mooie herinneringen aan de Sebastianusschool van vroeger. Zij zaten bij elkaar in de klas en nu, zo’n 30 jaar later hebben ze samen een dochter die ook naar dezelfde school gaat. Natascha: “In eerste instantie omdat wij, als ouders, vroeger ook op de Sebastianusschool hebben gezeten. Maar dit moet natuurlijk niet dé reden zijn. Na een informatiegesprek werd het ons duidelijk dat het gevoel wat wij vroeger bij deze school hadden, nu ook weer naar boven kwam. De lesmethode sprak ons aan en dat de school ook met Ipads werkt en met de moderne tijd meegaat vinden wij een enorm pluspunt.”

Kleine groepen

De Sebastianusschool werkt met kleine groepen. Natascha is hier erg over te spreken, zo vertelt ze: “De klassen zijn gemiddeld iets kleiner dan bij andere basisscholen en dit ervaren wij als prettig. De leerkrachten kennen daardoor, in onze ogen, hun leerlingen goed en kunnen ze geven wat ze nodig hebben. Bij een oudergesprek valt ons meteen op, dat zij onze dochter Loïs, precies beschrijven zoals wij haar als ouders kennen.”

Projecten

De school werkt veel met projecten. Natascha: “Wij vinden het leuk dat je als ouders gevraagd wordt om een bijdrage te leveren aan een project. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Verkeer’: alle kinderen moesten hun fiets meenemen. Ik als moeder heb toen, in verband met mijn werk als politieagente, op school alle fietsen van de leerlingen gecontroleerd. Ik vond het goed om te zien hoe de leerlingen eraan hadden bijgedragen (of juist waren vergeten) om hun fiets toch nog in orde te krijgen. Of dat ze hun ouders hadden gevraagd het e.e.a nog te kopen zodat hun fiets in orde was bij controle op school. Als wij in het donker fietsen zegt Loïs nog steeds dat het licht aan moet omdat de auto’s ons anders niet goed zien. Andere projecten waar Loïs aan gewerkt heeft zijn het afvalproject en plantenproject. Bij het afvalproject moest Loïs tekenen welk soort afval zij allemaal weggooit. Zij is zich er nu bewust van waarom wij afval scheiden. Dit voert zij thuis nog steeds uit. Met het plantenproject moesten de kinderen een zonnebloemzaadje zaaien en deze thuis verzorgen. De veranderingen moesten zij middels tekeningen weergeven. Na een paar weken namen zij de zonnebloem mee om te zien wie de grootste bloem had.”

“Wij hebben nooit spijt gehad van onze keuze. Wij merken aan Loïs dat zij er echt op haar plek zit en daar kan je als ouder alleen maar blij om zijn! “

Chris Oudhuis en Natascha Dekker

Ouders van Loïs (groep 1)

Mijn kinderen ervaren de school net zo goed als ik vroeger

Voor Mariël Esser is een aantal zaken van belang voor een kind die naar school gaat. Mariël: “Naast goed onderwijs vind ik het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen en er een basis ligt van veiligheid, zelfvertrouwen en een gevoel van geluk. Zelf heb ik vroeger op de  Sebastianusschool gezeten en dit heb ik altijd als een thuis ervaren. Het is een kleine school waar iedereen veel aandacht heeft voor elkaar. Omdat de mogelijkheid bestond om de kinderen naar dezelfde school te laten gaan en ze ook zo’n fijne ervaring te geven was een andere basisschool voor ons geen optie.”

Blij

Mariël is nu, een aantal jaar verder, nog steeds heel blij met deze keuze. Zelf zegt ze: “Ik merk dat Thaam en Bregt hetzelfde ervaren als ik. Ze gaan iedere dag met veel plezier naar school en hebben veel vriendjes en vriendinnetjes. Het contact met de docenten is ook goed. Wat ik goed vind is dat de kinderen uit alle klassen veel met elkaar optrekken. De grote kinderen helpen de kleine kinderen bij speciale (creatieve) projecten. Een win-win situatie voor iedereen!“

Gezonde school

De school heeft het certificaat ‘gezonde school’. Mariël legt uit: “De kinderen drinken elke dag water en eten minimaal drie dagen in de week een gezond tussendoortje. Ze eten en proeven dan in groepsverband veel verschillende soorten fruit waardoor ze uitgedaagd worden om alles te proberen. Ook doen ze veel bewegingsactiviteiten zoals gym. Dit is echt een pluspunt van de school!”

Mariël Esser

moeder van Thaam (groep 7) en Bregt (groep 5)

De goede mix van leervormen werkt

Linda Kramer krijgt een grote lach op haar gezicht als haar gevraagd wordt om iets over de school te vertellen. “Wij zijn zo blij met onze keuze voor de  Sebastianusschool. Onze zoon Sem gaat elke dag met veel plezier naar school. Er hangt een goede sfeer en door de kleinschalige aanpak is er veel aandacht voor het unieke kind. De leerkrachten proberen echt het beste uit een kind te halen en hem of haar naar een hoger niveau te tillen.”

Goede mix  van leervormen

“De school weet een goede mix te vinden in het traditioneel leren, werken met Ipads en projectmatig bezig zijn. Sem zit nu in groep 3 en hier leert hij vanuit een werkboek dat wordt ondersteund met een digibord. Maar hij leert ook lezen en rekenen op Ipads. De projecten waar de kinderen hiernaast aan werken maken het nog leuker. Zo hebben ze onlangs met het project ‘Plant’ geleerd over verschillende plantsoorten en mocht iedereen zelf een zonnebloem kweken. Sem vond dat te gek!”

Geloof

De  Sebastianusschool is een katholieke school, maar dit betekent zeker niet dat niet-katholieke kinderen niet welkom zijn. Linda: “Nee, in tegendeel. Het merendeel van de leerlingen is zelfs niet-katholiek. Soms wordt er aan diverse geloven aandacht besteed. Met Kerst vertellen de leerkrachten het kerstverhaal. Ook gaat de school dan naar de kerk, waar de kinderen per klas een voordracht doen van iets dat met Kerst te maken heeft. Buiten schooltijd bestaat de mogelijkheid om een paar keer per jaar naar een gezins- of kerstviering te gaan. De Eerste Communie en het Vormsel worden ook buiten schooltijd opgepakt indien de kinderen en ouders dit willen.”

Tot slot wil Linda nog een paar dingen kwijt: “Het team is professioneel, je merkt aan alles dat ze gáán voor de kinderen en een goed resultaat. Ze zijn heel benaderbaar en wij kunnen altijd met ze in gesprek als we iets over Sem of over de school willen bespreken. Wij zijn dan ook ontzettend tevreden en raden iedereen aan om voor deze school te kiezen!”

Jordy en Linda Kramer

ouders van Sem (groep 3)

De school kijkt echt naar wat een kind als individu nodig heeft

De keuze voor een basisschool is voor veel ouders niet gemakkelijk. Vijf jaar geleden stonden Michel en Jelly Wals ook voor deze keuze: hun oudste zoon Leon (8) moest naar school.

Gericht op individu

Het feit dat de  Sebastianusschool zich echt richt op het individu, dus op wat een kind nodig heeft sprak ze direct aan. Door de kleinere klassen krijgen de kinderen alle aandacht die ze nodig hebben. Ook de vele extra activiteiten zoals schooltuin en uitstapjes vonden zij positieve punten. Dit maakte dat ze ook voor hun kinderen kozen voor de Sebastianusschool, waar zonen Julian (6) en Ben (4) inmiddels ook met veel plezier les krijgen.

Geen spijt

Jelly: “Ik heb nooit spijt gehad van onze keuze. In tegendeel. De problemen die onze kinderen hadden/hebben worden meteen goed opgepakt door de leerkrachten. Zowel op leergebied als persoonlijke issues. De school leert onze kinderen samen te werken met anderen. Wat ik ook heel goed vind zijn de zogenaamde pittige torens. De leerlingen krijgen niet standaard lesstof aangeboden, nee, ze kijken echt waar het kind aan toe is. Of het nu lager of hoger is dan het niveau van hun klasgenoten.  En natuurlijk het werken met Ipads. De school gaat echt met de tijd mee. Leerlingen denken dat zij een spelletje mogen doen maar ondertussen leren zij hier een hoop van.

Ik kan iedere ouder de Sebastianusschool aanbevelen. Mensen kunnen altijd contact met ons opnemen als ze meer willen horen over de school.”

Michel en Jelly Wals

ouders van Leon (groep 5), Julian (groep 3) en Benjamin (groep 1)

De Sebastianusschool past het beste bij onze normen en waarden; respect en vrijheid

Gerrit en Marianne Boorsma maakten zeven jaar geleden serieus werk van hun zoektocht naar een goede basisschool voor hun kinderen Emelie (10) en Daniël (7). Omdat ze in 2004 in Ilpendam kwamen wonen hadden ze geen speciale band met één van de twee scholen. Ze vroegen dan ook bij beide scholen een rondleiding aan en voerden gesprekken met de directeur en directrice.

De schoolkeuze

Marianne: “Hierna besloten we om voor de Sebastianusschool te gaan. Deze school past naar ons gevoel het beste bij onze normen en waarden; respect en vrijheid. De directrice kwam enthousiast over en stond voor eigentijdse onderwijsmethoden. Daarnaast sprak ons de charme van een kleine school en kleine klassen erg aan. Onze belangrijkste afweging was dat onze kinderen het vooral naar hun zin moeten hebben op een lagere school.”

Educatief maar leuk

“De lesstof wordt op school aan thema’s gekoppeld. Dit vinden wij niet alleen educatief maar ook super leuk. Ook merk ik dat onze kinderen dit fijn vinden en de lesstof goed oppikken. Voor ons als ouders zijn de thema afsluitingen mooie momenten om met onze kinderen en de school verbonden te blijven.”

Cijfer 10

Als ik de school een cijfer mocht geven dan zou het een 10 zijn. Mijn kinderen komen bijna altijd blij uit school. Daniël bijvoorbeeld vol trots met zijn creatieve knutselwerken en Emelie als ze goed gescoord heeft met een toets of een ‘speeldate’ heeft gemaakt. Ik raad ouders die een school zoeken voor hun kind absoluut aan om een rondleiding bij de Sebastianusschool aan te vragen.”

Gerrit en Marianne Boorsma

Ouders van Daniël (groep 3) en Emelie (groep 6)